Zmiany w wersji 1.0/1.1/1.2

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Zmiany w wersji 1.0/1.1/1.2

Post autor: gbbsoft » 14 lip 2008, 17:57

:arrow: Wersja 1.0.2199

W danych dotyczących lokomotyw dodano zakładkę 'Inne', w której można wyłączyć niektóre elementy pokazywane nt. lokomotywy w głównym oknie:
- zdjęcie
- klawisze funkcyjne
- suwak do zmiany prędkości.

Pomimo nie pokazywania danych elementów są one w pełni obsługiwane za pomocą klawiatury.

:arrow: wersja 1.0.2205

Poprawiono drobny bład w obsłudze synchronizacji urządzeń (np: przy pierwszym połączeniu się w systemami DCC), który powodował, że procedura zatrzymywała się na synchronizacji pierwszego semafora świetlnego.

:arrow: Wersja 1.1.2211 (testowa)

Dodałem możliwość zmiany języka na __Angielski!!!__
W parametrach można ustawić język.

:arrow: wersja 1.1.2212 (testowa)

Dodałem zapamiętywanie położenia okna programu. Program zapamiętuje położenie programu przy jego zamknięciu, aby przy ponownym otwarciu pojawiło się w tym samym miejscu.


:arrow: wersja: 1.01.2214

Zmiany:
- przetłumaczono na angielski opisy CV w module programowania dekoderów

:arrow: wersja 1.01.2223

Przetłumaczono instrukcję obsługi.

:arrow: wersja: 1.1.2225

Dodano obsługę klawiszy funkcyjnych od F9 do F12

:arrow: wersja 1.1.2226.17740

Dodano obsługę F9-F12 za pomocą klawiszy:
F9: 9
F10: CTRL+0
F11: CTRL+1
F12: CTRL+2

:arrow: wersja 1.1.2233

Drobne usprawnienia w działaniu programu w trybie demo.

:arrow: wersja 1.01.2238

Powiększono wielkość okienka lokomotywy (liczba prędkości lokomotywy była obcęta). Poprawiono jeden z przycisków na pasku narzędzi w trybie projektowania.

:arrow: wersja: 1.01.2332

__W wersji demo zwiększono limity, powyżej których nie można zapisać planszy:
- 5 lokomotyw
- 10 elementów DCC
__

Prezent dla licencjonowanych użytkowników GbbKolejki. Po zainstalowaniu programu GbbKolekcjoner otrzymują program bez żadnych ograniczeń. Zapraszam do używania...

:arrow: wersja 1.01.2355

Zmiany w programie:
- w całym programie dodałem 'NumericUpDown', czyli możliwość łatwiejszego wprowadzania liczb (nawet za pomocą myszki).
- w zakładce 'Lista lokomotyw' dodałem dwie zakładki 'Zaprogr. CV' (umożliwiają podgląd zaprogramowanych/odczytanych CV lokomotywy) oraz 'Profil' (umożliwia podgląd pobranego profilu lokomotywy).
- poprawiłem, aby dodany element DCC 'informacja zwrotna' firmy Lenz miał od razu adres 65
- poprawiłem brak tłumaczenia nowych funkcji F9-F12 w oknie z listą lokomotyw

:arrow: wersja 1.01.2359

Zmiany w programie:
- dodano eksport lokomotyw do pliku XML
- dodano import lokomotyw z pliku XML
Umożliwia to przenoszenie danych o posiadanych lokomotywach (jednej, kilku lub wszystkich) pomiędzy róznymi plikami .plansza (rózne konfiguracje, wizyta u kolegi itp). Przenoszone są wszystkie istotne dane (np: adres, nazwa, ustawienia CV, profil itd).

:arrow: wersja: 1.01.2225

Duże zmiany w programie:
- Dodano pokazywanie stanów czujników informacji zwrotnej związanych z blokami. Końce bloków zmieniają się, gdy jest wykryta lokomotywa przez informację zwrotną.
- W parametrach zwrotnic dodano możliwość ustawienia, że normalnym ustawieniem zwrotnicy jest jazda w bok.
- Dodano lokalne menu (prawy przycisk myszki) na liście lokomotyw po lewej stronie głównego okna.
- Program przy tworzeniu nowego elementu DCC automatycznie nadaje następny wolny adres i numer wyjścia (następny po ostatnim/największym użytym).

Małe zmiany w programie:
- Nowo dodane elementy DCC dla systemu DDW są numerowane od 1 a nie od 0
- Program lepiej podpowiada system DCC w oknie, w którym podłącza się czujniki elementów planszy do elementów DCC. Dodatkowo ostrzega, jeżeli nie jest wstanie wybrać jakiegokolwiek systemu DCC, który by pasował do rodzaju czujnika.

Poprawione błędy:
- poprawiono błąd, który powodował, że jadąca lokomotywa nie była zatrzymywana w bloku docelowym, gdy w między czasie został włączony tryb edycji
- poprawiono błąd polegający na tym, że przy próbie uruchomienia lokomotywy z bloku przy pomocy klawisza w sytuacji, gdy nie można było znaleźć jakiejkolwiek sensownej trasy, program zgłaszał błąd trzykrotnie (a nie jednokrotnie).
- poprawiono dwa błędy w zatrzymywaniu lokomotywy w bloku docelowym
- poprawiono błąd podczas kasowania ostatniego fragmentu bloku z planszy w sytuacji, gdy blok należał do AutoPrzejazdu (blok znikał z planszy, ale logicznie istniał).

__Ponieważ zostało zrobionych kilka istotnych zmian, to zaleca się__ (aby umożliwić powrót do poprzedniej wersji):
:arrow: wykonanie kopii plików .plansza
:arrow: zachowanie programu instalacyjnego poprzedniej wersji
:arrow: wersja 1.02.2370

Nowości:
:arrow: __półblok__: Lokomotywa w półbloku zatrzymuje się tylko przy jeździe w jednym kierunki. W drugim kierunku lokomotywa nie zatrzymuje się (zatrzymuje się dopiero w następnym bloku). Półbloki stosuje się najczęściej przy wjeździe na stacje (dla semaforów wjazdowych).

{img src=http://www.gbbkolejka.com/en/images/instr_45.jpg}

:arrow: Poprawiono błąd, który występował przy zapis planszy po imporcie lokomotywy z pliku XML, które zawierało jej zdjęcie.

:arrow: wersja 1.02.2371

Nowość:
:arrow: __Ręczna kontrola lokomotyw__ Po włączeniu tej opcji program nie zmienia prędkości lokomotyw w momencie: uruchomienia pociągu z bloku oraz przyjazdu pociągu do nastepnego bloku.

Umożliwia to nowy sposób zabawy: jedna osoba pełni funkcję zawiadowcy stacji i układa trasę pociągu i daje zielone światło na semaforze, a druga osoba za pomocą manipulatora steruje pociągiem i przejeźdza z jednego stacji (bloku) do drugiej.

:arrow: wersja 1.2.2409

Nowy moduł: "Opisy CV dekoderów"

Wstęp

Do tej pory w module do programowania CV były opisy CV, ale tylko dla CV standardowych. To niestety tylko mały fragment dostępnych CV w nowoczesnych dekoderach. Pozostałe są w każdym dekoderze inne. Dlatego powstał ten moduł (dostępny jest we wszystkich wersjach programu - łącznie z darmową!).

Nowy moduł umożliwia:
- pobranie z internetu gotowych opisów CV (różnych dla różnych dekoderów)
- zdefiniowanie własnego opisów CV
- wyeksportowanie opisu CV do pliku XML i jego zaimportowanie (np: u kolegi)
- poprawiane posiadanych opisów CV
- zaimportowanie opisów CV dostępnych dla programu ProLok
- przydzielenie opisów CV do posiadanej lokomotywy

Ponieważ jest możliwość zaimportowania gotowych opisów CV, to chciałbym Was wciągnąć w budowanie bazy takich opisów CV dekoderów. Gotowe opisy CV do zaimportowania przez internet znajdują się na moim serwerze www. Jeżeli ktoś ma nietypowy dekoder, to może w programie stworzyć nowy opis jego CV, wyeksportować go do pliku XML i przesłać do mnie (na gbbkolejka(małpa)gbbkolejka.pl). Ja dodam ten opis do naszej bazy i wszyscy skorzystamy. (Jeżeli ktoś zna XML, to może stworzyć wielojęzyczny zestaw opisów CV, czego nie można zrobić za pomocą programu, wystarczy podejrzeć plik CVList.xml, który jest dwujęzyczny).

Co zmieniło się w programie:
:arrow: w menu Lokomotywy dodano pozycję: "Lista opisów CV dekoderów", gdzie można:
- pobrać gotowe opisy z internetu
- zaimportować opisy z pliku XML
- zaimportować opisy z pliku w formacie zgodnym z Prolok
- wyeksportować opisy do pliku XML
- stworzyć nowy opis CV dekoderów oraz go zmienić
:arrow: w oknie z listą lokomotyw w zakładce 'Zaprogr. CV' dodano możliwość wyboru opisu CV. Wybór ten jest zapamiętywany przy danej lokomotywie
:arrow: w oknie programowania dekoderów także dodano możliwość wyboru opisu CV.

:arrow: wersja 1.2.2411

Zmiany w programie:
- umożliwiono uruchomienie programu poprzez dwukrotne kliknięcie na plik *.plansza
- W oknie do definiowania opisów CV dodano przycisk umożliwiający sklonowanie opisu.

:arrow: wersja 1.2.2412

W programie instalacyjnym obok GbbKolejki dodano program GbbKolekcjoner.

Stworzyłem opis CV dla dekodera: Lenz Gold-Mini

Do pobrania z internetu w programie GbbKolejka

Dodałem nowe opisy dla następujących dekoderów (w języku polskim i angielskim):
Lenz Gold JST
Lenz Gold Maxi
Lenz Silver
Lenz Silver Mini

Opisy można zaimportować z internetu w GbbKolejce.

Dodałem nowy opis dla następujących dekodera (w języku polskim i angielskim):
ESU LokSound2

Opisy można zaimportować z internetu w GbbKolejce.

Dodałem nowy opis dla następujących dekodera (w języku polskim i angielskim):
ESU LokSound3

Opisy można zaimportować z internetu w GbbKolejce.

:arrow: wersja 1.02.2412

- uaktualniono pomoc
- dodano testowo obsługę programowania dekoderów przez serwer DDW

:arrow: wersja 1.02.2457

Zmiany w wersji:
- poprawiono nie działanie F12
- po stworzeniu nowej lokomotywy funkcje od F0 do F4 są domyślnie włączone
- poprawiono błąd, który występował, gdy lokomotywa bez ustawionej prędkości normalnej była uruchamiana z bloku. Program ustawiał jej prędkość na maksimum, a nie ma 1/2 maksimum.
- w sytuacji, gdy najpierw stworzono lokomotywy w nowej planszy, a potem pierwszy system DCC, to program automatycznie przypisuje wszystkie lokomotywy do tego systemu DCC (to może źle działać dla systemu DDW)
- Zmieniono schemat nadawania nazw dla semaforów. Teraz semafory otrzymują nazwy: SA, SB, SC itd
- Dodano blokadę zmien zwrotnicy, gdy zwrotnica jest zajęta przez przejazd
- Jeżeli w takiej sytuacji zwrotnica zostanie zmieniona ręcznie, a informacja zwrotna poinformuje program o tym, to lokomotywa jest natychmiast zatrzymywana (sygnał STOP).

:arrow: wersja 1.02.2476

Poprawiono błąd:
- lokomotywa źle była wychamowywana, gdy program obliczył, że nie zdąży ją normalnie wyhamowac w bloku. Zamiast natychamiast ją zatrzymać, zatrzymywał ją jakby nie miała profilu (2s przed rozpoczęciem zwalniania)

:arrow: wersja 1.02.2493

Nowość: Dodano serwer SRCP, który umożliwia sterowanie lokomotywami za pomocą innych programów, które porozumiewają się protokołem SRCP (tym samym, który jest wykorzystywany w DDW, więc mogą to być dowolni kliencie serwera DDW )

Uwaga: o ile DDW działa wykorzystując port 12345, to serwer SRCP w GbbKolejce działa na portcie nastepnym, czyli 12346 !!

Osoby, które znalazły by trochę czasu i chciałyby pobawić się w sterowanie programem przez ten nowy serwer, proszę o wszelkie uwagi

Można nawet na jednym komputerze uruchomić GbbKolejkę z serwerem SRCP, a na drugim (i nawet na tym samym) GbbKolejkę ale wskazać jako system DCC : "inny serwer zgodny z SRCP" - działa! Jeżeli konfiguracji takiego systemu DCC zaznaczy się "Pokazuj zmianę prędkości lok. dokonaną w innych programach", to komunikacja między tymi dwoma programami będzie dwukierunkowa - zmiana prędkości w dowolnym programie jest pokazanywana w drugim... :-)

:arrow: wersja 1.02.2509

Poprawiono kilka drobnych błędów:
- w automatycznym numerowaniu elementów
- zmieniono przykładowy układy, aby mogły być otwierany w wersji demo
- dodano nowy przykładowy układ dla systemu DDW
- poprawiono błąd jaki występował przy kasowaniu lokomotywy, gdy jedna z wcześniejszych lokomotyw była ukryta

:arrow: 1.02.2547

Zmiany:
- dodano automatyczne nadawania kolejnych adresów nowo tworzonym lokomotywom.

Dodałem nowy opis CV dla dekodera Viessmann DHL-161 do pobrania z internetu.

Zablokowany