Zmiany w wersji 1.56 (stabilna)

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Zmiany w wersji 1.56 (stabilna)

Post autor: gbbsoft » 18 paź 2008, 22:54

Witam.
Oto lista zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach...

=> Wersję można pobrać z tego miejsca: http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolejka.EXE

=> .msi plik: http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolejka.msi

=> Instrukcja obsługi: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.ph ... s%C5%82ugi

Dodatkowa ważna uwaga:
- dla wersji .Net Framework 2.0 wymagane jest SP1 do pobrania tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 633f706ba5

Jeżeli SP1 nie zostanie uruchomione, to przy pierwszym uruchomieniu program wystąpi błąd mówiący, że program nie mógł znaleźć 'ComponentModel.INotifyPropertyChanged'

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 18 paź 2008, 23:30

Zmiany w wersji 1.55.3213

Dodałem możliwość umieszczania na planszy:
- dowolne teksty (dowolny font i wielkość)
- kształty niewypełnione: kreski, linie wielopunktowe, prostokąt, koło, elipsa, łuk
- kształty wypełnione: wielobok, prostokąt, koło, elipsa, wycinek elipsy
Wypełnienie może być jedno kolorowe lub przechodzić z jednego koloru do drugiego.

W związku z tym na pasku narzędzi pojawiły się nowe przyciski:

Obrazek

- przycisk wyboru narzędzia (opisany poniżej)
- zmiany koloru kreski

a po słowie 'Środek'
- przycisk włączający wypełnienie figury
- dwa przyciski określające kolory
- oraz przycisk wyboru sposobu przechodzenia kolorów:

Obrazek

Pod przyciskiem wyboru narzędzia znajdują się następujące narzędzia:

Obrazek

- "Zmień kształt" - umożliwia wskazywanie istniejących już kształtów i przesuwanie ich punktów (które są zaznaczone na czarno i opisują kształt).
- "Usuń kształt" - umożliwia usunięcie istniejące kształtu (po wybraniu tego narzędzia każde wskazanie kształtu spowoduje jego usunięcie)
- "Linie" - rozpoczyna rysowanie linii. Pierwsze kliknięcie wskazuje początek linii, drugie koniec (i dalej: trzecie początek następnej linii a czwarte - koniec, aż do wyboru innego narzędzia)
- "Linie wielopunktowe" - rozpoczyna rysowanie linii łączących kolejne punkty. Pierwsze kliknięcie rozpoczyna linie, kolejne kliknięcia wskazują kolejne punktu a dwukliknięcie powoduje zakończenie wskazywania kolejnych punktów.
- "Prostokąt" - pierwsze kliknięcie wskazuje lewy-górny róg prostokąta, a drugie kliknięcie - prawy-dolny.
- "Koło" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek koła, a drugie - wielkość koła.
- "Elipsa" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek elipsy, a drugie - wielkość (przy czym wysokość i szerokość mogą być inne w odróżnieniu od koła)
- "Łuk" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek elipsy, której wycinkiem ma być ten łuk. Drugie kliknięcie - wielkość elipsy. Trzecie kliknięcie - początek łuku względem środka elipsy, a czwarte - koniec.
- "Tekst" - kliknięcie wskazuje lewy-górny początek tekstu. Po kliknięciu program otworzy okno, gdzie należy wpisać tekst, jaki się ma pokazać na planszy:

Obrazek

Aby później poprawić tekst, należy wybrać narzędzie "Zmień kształt" i dwukrotnie kliknąć w wybrany tekst.

Przyciski do wyboru koloru (linii lub jednego z dwóch kolorów wypełnienia) otwierają paletę kolorów:

Obrazek


Za pomocą tych narzędzi można uzyskać najróżniejsze kształty:

Obrazek

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 20 paź 2008, 21:30

Zmiany w wersji 1.55.3215

Po pierwsze została zmienione rozróżnienie pomiędzy wersji lekkiej a profesjonalnej.

Poprzednio w wersji lekkiej nie można było przydzielić lokomotywy do bloku. Obecnie można przydzielić.
Wersja lekka obecnie ma dwa ograniczenia:
- zachowuje się jakby zawsze był zaznaczony parametr 'Wszystkie lokomotywy są ręcznie sterowane' (program nie uruchamia lokomotywy przy starcie z bloku, ani nie zatrzymuje przy wjeździe do następnego bloku - patrz dalej)
- nie działa informacja zwrotna w bloku (program nie zmieni semafora po wyjeździe lokomotywy z bloku, ani nie zwolni drogi po wjeździe pociągu do następnego bloku)

Po drugie dodano parametr: 'Wszystkie lokomotywy są ręcznie sterowane'

Zaznaczenie tego parametru powoduje (wersja lekka działa, jakby ten parametr był zawsze zaznaczony):
- po podaniu polecenia przejazdu pociągu z jednego bloku do drugiego program nie uruchomi lokomotywy - trzeba to zrobić samemu
- po dojechaniu pociągu do następnego bloku program nie zatrzyma jej

Obrazek

Zmiany powyższe umożliwiają:

w wersji lekkiej

- zabawę w dyżurnego ruchu i maszynistów. Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu i ją zwalnia, a maszyniści sterują lokomotywami.

w wersji profesjonalnej (przy pomocy informacji zwrotnej)

- dodatkowo program sam kasuje semafor po wyjeździe z lokomotywy z bloku
- program samodzielnie zwalnia drogę po dojeździe pociągu do następnego bloku.

PS. Oczywiście w wersji profesjonalnej program może robić także za maszynistę.

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 25 paź 2008, 20:30

Zmiany w wersji 1.55.3220

Poprawiono błąd polegający na tym, że po zabraniu lokomotywy za pomocą myszki (w systemie XPressNet) program odświeżał dane o prędkości, kierunku i stanu funkcji tylko dla pierwszej lokomotywy na liście. Dla kolejnych pokazywał tylko, że lok został zabrany.

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55/1.56 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 06 lis 2008, 21:56

Zmiany w wersji 1.56.3231

Dodałem zakładki lokomotyw.

Zakładki lokomotyw umozliwiają podzielenie wszystkich lokomotyw na grupy i pokazywanie w jednym momencie tylko jednej grupy.

Obrazek

Zakładki definiuje się w menu Lokomotywy -> Parametry lokomotyw -> Zakładki lokomotyw

Obrazek

Przy każdej lokomotywie można wybrać, na której (jednej) zakładce ma się pojawiać.

Obrazek

PS. Wersja do pobrania: http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolejka_test.EXE

Dodatkowa ważna uwaga:
- dla wersji .Net Framework 2.0 wymagane jest SP1 do pobrania tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 633f706ba5

Jeżeli SP1 nie zostanie uruchomione, to przy pierwszym uruchomieniu program wystąpi błąd mówiący, że program nie mógł znaleźć 'ComponentModel.INotifyPropertyChanged'

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55/1.56 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 09 lis 2008, 17:57

Zmiany w wersji 1.56.3234

Dodałem tryb manewrów dla lokomotyw. Umożliwia on ograniczenie prędkości lokomotywy do wskazanej.

W parametrach lokomotywy można określoć maksymalną prędkość lokomotywy podczas manewrów.

Obrazek

Po ustawieniu tego parametru, na głównym oknie można nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać tryb manewrowy. Spowoduje to przeskalowanie suwaka prędkości. Jeżeli aktualnie lokomotywa jedzie szybciej niż maksymalna prędkość manewrowa, to zostanie ona zwolniona do tej prędkości.

Obrazek

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55/1.56 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 04 gru 2008, 22:45

Zmiany w wersji 1.56.3260

Przejazdy.

Przejazdy jest to zdefiniowana droga pomiędzy wyjazdem z jednego bloku a wjazdem do drugiego bloku.

Do tej pory program umożliwiał i sam brał pod uwagę wszelkie możliwe połączenia między blokami.

Jeżeli nie chcemy, aby wszystkie możliwe przebiegi były dozwolone, to należy zdefiniować listę dozwolonych przejazdów (w każdą stronę oddzielnie). Listę należy zdefiniować dla każdego końca bloku. Jeżeli jakiś koniec bloku nie ma zdefiniowanej listy przejazdów, dla programu oznacza to, że wszelkie połączenia wychodzące z tego końca bloku są dozwolone.

Definiowane przejazdów

Aby zdefiniować przejazdy z danego końca bloku należy:
- włączyć tryb projektowania
- nacisnąć prawy klawisz myszki na ostatnim kwadracie bloku
- wybrać z menu 'Połączenia'

Obrazek

Pojawi się okno pokazujące dla wskazanego bloku i jego końca listę zdefiniowanych połączeń.

Obrazek

Wskazanie na tej liście połączenia spowoduje pokazanie jego trasy na planszy.

Aby zdefiniować trasę przejazdu należy:
- kliknąć na koniec bloku na planszy, aby podświetliła się aktualnie ustawiona trasa
- zmienić ustawienie rozjazdów na planszy, aby pojawiła się żądana trasa
- nacisnąć przycisk 'Dodaj jako nowy', aby program zapamiętał trasę jako nowy przejazd
- ew. zmienić nazwę przejazdu w polu 'Nazwa przejazdu'.

Aby zmienić trasę już zdefiniowanego przejazdu należy:
- wskazać go na liście w oknie
- zmienić ustawienia rozjazdów na planszy, aby pojawiła się nowa trasa przejazdu
- nacisnąć przycisk 'Zmień aktualny'

Przyciskami 'Do góry' i 'W dół' można zmienić kolejność przejazdów na liście.

Po zakończeniu definiowana należy zamknąć okno przyciskiem 'OK'

Gdzie wykorzystywane są przejazdy?

Przejazdy są wykorzystywane w następujących momentach:
- przy kliknięciu na koniec bloku wybierany jest automatycznie pierwszy przejazd z listy
- przy szukaniu najkrótszej drogi pomiędzy dwoma końcami bloków (po kliknięciu najpierw na koniec pierwszego bloku, a potem na koniec drugiego) program bierze pod uwagę wyłącznie zdefiniowane przejazdy (a nie wszystkie możliwe drogi jakimi można przejechać pomiędzy tymi końcami bloków). Jeżeli nie jest zdefiniowany żaden przejazd pomiędzy tymi końcami bloków, to droga nie jest wybierana/znajdowana.
- w 'Automatycznych przejazdach', jeżeli pociąg ma wyjechać z końca bloku, dla którego zdefiniowane są przejazdy, to tylko trasy tych przejazdów są brane pod uwagę (a nie wszystkie możliwe do bloków wyjazdowych - jak w sytuacji, gdy nie ma przejazdów zdefiniowanych)
- dodatkowo (w trybie nie projektowym) po naciśnięciu prawego klawisza myszki na końcu bloku w lokalnym menu dodano pozycję 'Jedź do', która umożliwia szybkie wybranie drogi i jednocześnie rozpoczęcie ruchu lokomotywy (o ile jest przydzielona do bloku):

Obrazek

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.55/1.56 (testowa)

Post autor: gbbsoft » 30 gru 2008, 18:06

Zmiany w wersji 1.56.3260

- Lenz v3.5: poprawiono działanie odczytywania CV
- DDW: poprawiono błąd, który występował przy próbie włączenia dowolnego Fx lokomotywy

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.56 (stabilna)

Post autor: gbbsoft » 04 lut 2009, 18:38

Zmiany w wersji 1.56.3322

- Urządzenie na planszy: poprawiono błąd polegający na tym, że po ustawieniu czasów urządzenie nie błyskało.

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1709
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Zmiany w wersji 1.56 (stabilna)

Post autor: gbbsoft » 06 lut 2009, 21:47

Zmiany w wersji 1.56.3324

Dodano parametr w konfiguracji systemu DCC Lenz dla interfejsu LI-101F (używany dla GenLI), dodający dodatkowe opóźnienie po wysłaniu komendy, dla której nie przewiduje się potwierdzenia otrzymania odpowiedzi.

Zablokowany