Strona 1 z 1

GbbKolekcjoner 1.05 (stabilna)

: 10 mar 2011, 20:43
autor: gbbsoft
Aktualną wersję programu można pobrać tu:
Current test version can be download here:
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.EXE
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.msi

Uwaga: Program też jest darmowo dołączany do programu GbbKolejka
Remarks: Program is also free available with GbbKolejka

Re: GbbKolekcjoner 1.05 (testowa)

: 10 mar 2011, 20:50
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.05.4086
Changes in version 1.05.4086

:arrow: W edycji, w lokalnym menu elementów (środkowe okno) dodano możliwość zarządzania kolorem wiersza elementu.
- Jeżeli nie jest włączone ustawianie kolorów wierszy, można z lokalnego menu włączyć (dodawana jest wtedy automatycznie odpowiednia cecha i ustawiane są odpowiednio właściwości tej cechy).
- Jeżeli jest włączone ustawianie kolorów wierszy, to można ustawić dla aktualnego wiersza jeden z wcześniej użytych kolorów (nowe kolory można definiować tylko po proawej stronie)

:arrow: W trybie bez edycji zablokowano możliwość wpisywania czegokolwiek w cechach elementów po prawej stronie

In edit mode, on item local menu we added support for row colors.
- If row colors are not switch on then from local menu you can switch it on. Program will automaticaly add special property and setup it.
- If row colors are switch on then from local menu you can change row color to one previously used. Change row color to new one can be done only on item property panel.

In not-edit mode item properties can't be edit

Re: GbbKolekcjoner 1.05 (testowa)

: 04 lip 2011, 21:31
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.05.4202
Changes in version 1.05.4202

:arrow: Nowe przyciski na pasku narzędzi
New buttons on toolbar

- przełączanie między listą modeli a definiowaniem cech
switch between item list and property definition

- chowanie paneli lewego i prawego
show/hide left and right panel

Re: GbbKolekcjoner 1.05 (testowa)

: 08 lip 2011, 20:23
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.05.4206
Changes in version 1.05.4206

:arrow: Drobna poprawka: pamiętanie ustawień przy przechodzeniu do projektowania i powrocie do głównej listy
Small correction: remember panel setup after switch to design mode and go back

Re: GbbKolekcjoner 1.05 (testowa)

: 06 sie 2011, 13:28
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.05.4235
Changes in version 1.05.4235

:arrow: Drobna poprawka: Kasowanie katalogu po usunięciu wszystkich zdjęć, w którym się znajdowały
Small correction: delete subdirectory after remove all pictures

Re: GbbKolekcjoner 1.05 (stabilna)

: 08 wrz 2012, 13:34
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.05.4634
Changes in version 1.05.4634

:arrow: Poprawka w braku paska pionowego przesuwania na niektórych ekranach
Small correction: missing vertical scrollbar on some monitors