Strona 1 z 1

GbbKolekcjoner 1.06 (testowa)

: 04 sty 2017, 20:25
autor: gbbsoft
Aktualną wersję programu można pobrać tu:
Current test version can be download here:
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner_test.EXE
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner_test.msi

Uwaga: Program też jest darmowo dołączany do programu GbbKolejka
Remarks: Program is also free available with GbbKolejka

Re: GbbKolekcjoner 1.06 (testowa)

: 04 sty 2017, 20:26
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.06.6213

- bug: importowanie zdjęć zgłaszało błąd, gdy w nazwie był podany niedozwolony znak (np.: *,<,>,/,\ itd.). Nie pomagało usunięcie tego znaku.