Strona 1 z 1

GbbKolekcjoner 1.03 (stabilna)

: 14 paź 2010, 19:59
autor: gbbsoft
Aktualną wersję programu można pobrać tu:
Current test version can be download here:
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.EXE
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.msi

Uwaga: Program też jest darmowo dołączany do programu GbbKolejka
Remarks: Program is also free available with GbbKolejka

Re: GbbKolekcjoner 1.03 (testowa)

: 14 paź 2010, 20:01
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.03.3939
Changes in version 1.03.3939

Dodano:
We added:

:arrow: Nowy program instalacyjny (poprzedni nie działał w Windows XP)
New setup program (old stop working in Windows XP)

:arrow: Możliwość dodawania zdjęć w postaci adresu URL (bez kopiowania zdjęcia na dysk)
You can add pictures by URL internet address (without copy picture to local disk)

Re: GbbKolekcjoner 1.03 (testowa)

: 17 paź 2010, 18:05
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.03.3942
Changes in 1.03.3942

:arrow: Poprawiono błąd, który występował czasami przy zmianie listy pokazywanych kolumn
Correction of bug when (sometimes) user change list of show columns

Re: GbbKolekcjoner 1.03 (testowa)

: 25 paź 2010, 20:29
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.03.3950
Changes in 1.03.3950

:arrow: Dodano możliwość schowania kolumny z ilością zdjęć
Add ability to hide column with no of pictures

:arrow: Dodano zapamiętywanie podziału głównego okna na sekcje
Program saves position of main form splitters

Re: GbbKolekcjoner 1.03 (testowa)

: 28 lis 2010, 21:47
autor: gbbsoft
Zmiany w wersji 1.03.3985
Changes in 1.03.3985

:arrow: Eksport danych do Excela eksportuje także zdjęcia
Export to Excel exports also pictures